Scrolling box

Featured Post (Slider)

Horizontal

Vertical1

Vertical2

Portfolio

Combine

10 đề ôn thi HKI Toán 12 - Trần Đại

Hữu Tài Hoàng Chủ Nhật, ngày 11 tháng 12 năm 2016

Tài liệu gồm 64 trang với 10 đề trắc nghiệm ôn thi HKI Toán 12. Mỗi đề gồm 50 câu hỏi trắc ngh...

Tổng hợp 36 đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán

Hữu Tài Hoàng Thứ Bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2016

Tài liệu tổng hợp đề thi thử từ các trường, các giáo viên trên toàn quốc, có đáp án.  XEM TRỰ...

Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hình học tọa độ Oxyz - Đặng Việt Đông

Hữu Tài Hoàng Thứ Sáu, ngày 09 tháng 12 năm 2016

Tài liệu gồm 47 trang, với phần tóm tắt lý thuyết và bài tập được phân dạng thành:  + TỌA ĐỘ ...

Luyện siêu tư duy Casio chuyên đề phương trình - Bất PT - Hệ PT - Đoàn Trí Dũng

Hữu Tài Hoàng Thứ Năm, ngày 08 tháng 12 năm 2016

Sách gồm 151 trang được chia thành 2 phần: +  Phần 1: Phân loại các kỹ thuật giải bài toán ...

Đề kiểm tra tập trung môn Toán 12 trường THPT Phước Long - TP.HCM

Hữu Tài Hoàng Thứ Tư, ngày 07 tháng 12 năm 2016

Đề kiểm tra tập trung môn Toán 12 trường Phước Long - TP.HCM gồm 6 trang 50 câu hỏi trắc nghiệm,...

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường Tiên Du 1 - Bắc Ninh lần 1

Hữu Tài Hoàng Thứ Ba, ngày 06 tháng 12 năm 2016

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường Tiên Du 1 - Bắc Ninh lần 1 gồm 50 câu hỏi trắc ngh...

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường Lục Ngạn 3 - Bắc Giang lần 1

Hữu Tài Hoàng Thứ Hai, ngày 05 tháng 12 năm 2016

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường Lục Ngạn 3 - Bắc Giang lần 1 gồm 4 mã đề, mỗi đề g...

240 câu trắc nghiệm khối trụ - khối nón - khối cầu - Phạm Văn Huy

Hữu Tài Hoàng Chủ Nhật, ngày 04 tháng 12 năm 2016

Tài liệu 240 câu trắc nghiệm khối trụ - khối nón - khối cầu của tác giả Phạm Văn Huy gồm 25 trang...

200 câu trắc nghiệm ôn tập HKI Toán 10 - Nguyễn Thị Kiều Minh

Hữu Tài Hoàng

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 10 HỌC KÌ 1 a. Đại số : - Mệnh đề,mệnh đề chứa biến, mệnh đề kéo theo...

Bài tập trắc nghiệm chuyên đề mũ và logarit - Đặng Việt Đông

Hữu Tài Hoàng Thứ Bảy, ngày 03 tháng 12 năm 2016

Tài liệu gồm 54 trang với các câu hỏi trắc nghiệm được phân loại thành các phần:  + LŨY THỪA (...