30 bài tập cấp số cộng và cấp số nhân nâng cao - Nguyễn Đình Sỹ

Trích một số bài toán trong tài liệu:
1. Số hạng thứ 2 và số hạng thứ 7 của một cấp số cộng có tổng bằng 92, số hạng thứ tư và số hạng thứ 11 có tổng bằng 71 . Tìm 4 số hạng đó ?
2. Người ta trồng 3003 cây theo hình một tam giác như sau: hàng thứ nhất có 1 cây, hàng thứ hai có 2 cây, hàng thứ ba có 3 cây, v.v... Hỏi có bao nhiêu hàng ?
3. Tìm bốn góc của một tứ giác, biết các góc đó lập thành một cấp số nhận và góc cuối bằng 9 lần góc thứ 2 ?
[post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN


30 bài tập cấp số cộng và cấp số nhân nâng cao - Nguyễn Đình Sỹ Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 21:35:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.