Bài tập Mặt cầu - Khối cầu - Nguyễn Đăng Dũng

Phương pháp:
+ Muốn chứng minh nhiều điểm cùng thuộc một mặt cầu ta chứng minh các điểm đó cùng cách đều một điểm O cố định một khoảng R > 0 không đổi.
+ Muốn chứng minh một đường thẳng D tiếp xúc với một mặt cầu S (O;R), ta chứng minh d (O;D) = R.
+ Muốn chứng minh một mặt phẳng (P) tiếp xúc với một mặt cầu S (O;R), ta chứng minh d (O;(P)) = R.
+ Tập hợp các điểm M trong không gian nhìn đoạn thẳng AB cố định dưới một góc vuông là mặt cầu đường kính AB.
[post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN


Bài tập Mặt cầu - Khối cầu - Nguyễn Đăng Dũng Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 22:52:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.