Các bài tập khối đa diện trong đề thi Đại học

Tài liệu gồm 15 trang:

+ Bài 1. Tính thể tích của một khối đa diện
+ Bài 2. Sử dụng phương pháp thể tích để tìm khoảng cách
+ Bài 3. Các bài toán về thể tích khối đa diện có kết hợp với việc tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất
+ Bài 4. Các bài toán về so sánh thể tích
[post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN


Các bài tập khối đa diện trong đề thi Đại học Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 23:27:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.