Giá trị lớn nhất - nhỏ nhất của hàm nhiều biến - Trần Phương

Các phương pháp thường sử dụng:

+ Phương pháp 1: Biến đổi thành tổng các bình phương
+ Phương pháp 2: Tam thức bậc hai.
+ Phương pháp 3: Sử dụng bất đẳng thức cổ điển: Côsi; Bunhiacôpski
+ Phương pháp 4: Sử dụng đạo hàm.
+ Phương pháp 5: Sử dụng đổi biến lượng giác.
+ Phương pháp 6: Sử dụng phương pháp véctơ và hệ tọa độ
+ Phương pháp 7: Sử dụng phương pháp hình học và hệ tọa độ.
[post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN


Giá trị lớn nhất - nhỏ nhất của hàm nhiều biến - Trần Phương Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 13:20:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.