Phương pháp giải các dạng Tích phân thường gặp

I.CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN
1. Tính tích phân bằng định nghĩa ,tính chất và bảng nguyên hàm cơ bản
2. Phương pháp tích phân từng phần
3. Phương pháp đổi biến số
+ Phương pháp đổi biến dạng I
+ Phương pháp đổi biến dạng II
4.Phương pháp tích phân từng phần.
II.TÍCH PHÂN MỘT SỐ HÀM SỐ THƯỜNG GẶP
1. Tích phân hàm số phân thức
2. Tích phân các hàm lượng giác
+ Dạng 1: Biến đổi về tích phân cơ bản
+ Dạng 2: Đổi biến số để hữu tỉ hóa tích phân hàm lượng giác
Dạng 3: Đổi biến số để đưa về tích phân hàm lượng giác đơn giản hơn
3.Tích phân hàm vô tỉ
+ Dạng 1: Biến đổi về tích phân vô tỉ cơ bản
+ Dạng 2: Biến đổi về tích phân hàm lượng giác
+ Dạng 3: Biến đổi làm mất căn
4.Tích phân chứa dấu giá trị tuyệt đối
III.TÍCH PHÂN MỘT SỐ HÀM ĐẶC BIỆT
[post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN


Phương pháp giải các dạng Tích phân thường gặp Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 11:19:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.