Đề thi HK1 lớp 11 ban cơ bản trường Chu Văn An - Hà Nội 2014 - 2015

Đề thi HK1 lớp 11 ban cơ bản trường Chu Văn An - Hà Nội năm học 2014 - 2015 gồm 5 bài toán, có đáp án và thang điểm

Trích một số bài toán trong đề:
+ Từ các chữ số thuộc tập hợp A = {0,1,2,3,4,5}, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau trong đó nhất thiết phải có mặt chữ số 1 và chữ số 2?
+ Gieo một con súc sắc 3 lần liên tiếp. Tính xác suất để trong 3 lần gieo có ít nhất 2 lần mặt xuất hiện là 6 chấm.
+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm A(1; -1) và đường thẳng d: 2x - 3y - 2 = 0. Viết phương trình đường thẳng d ' là ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng tâm A.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, CD.
1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (EFD) và (SAB).
2. Xác định giao điểm của đường thẳng EF với mặt phẳng (SBD).
[post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN


Đề thi HK1 lớp 11 ban cơ bản trường Chu Văn An - Hà Nội 2014 - 2015 Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 11:12:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.