Phương trình logarit với cơ số khác nhau luôn là vấn đề gây khó dễ cho học sinh khi gặp phải trong các đề thi. Học sinh thường lúng túng khi biến đổi, gặp khó khăn để đưa về cùng cơ số hoặc đưa về các phương trình cơ bản. Tôi viết tài liệu xin đóng góp vài bài mẫu về vấn đề này, bao gồm các phương pháp: 

+ Đổi cơ số
+ Đặt ẩn phụ để đưa về phương trình mũ
+ Biến đổi tương đương
+ Đánh giá hai vế

XEM TRỰC TUYẾN