Công cụ tính nguyên hàm trực tuyến

Tìm nguyên hàm trực tuyến theo chỉ dẫn bên dưới:
Bước 1: Mở trang công cụ tìm nguyên hàm trực tuyến tại đây
Bước 2: Nhập hàm cần tính nguyên hàm vào khung tính theo dạng:

int f(x) dx
trong đó f(x) là hàm cần tìm nguyên hàm
[post_ad]
Ví dụ: Cần tìm nguyên hàm của hàm sinx ta nhập int sinx dx.
Nhấn Enter để công cụ bắt đầu tính toán. 
Xem kết quả bên dưới ô tính. 

Cách nhập các hàm phức tạp: Để gõ các hàm phức tạp như hàm chưa lũy thừa, phân số, dấu căn ... ta gõ theo ngôn ngữ Latex Toán học
Ví dụ:
1. Phân số a/b
2. Lũy thừa a^b
3. Căn bậc hai của a, ta nhập sqrt(a)
4. Căn bậc n của a, ta có thể nhập a^(1/n)
Công cụ tính nguyên hàm trực tuyến Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 11:24:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.