Phương pháp xác định giao điểm - giao tuyến - thiết diện trong không gian

Dạng 1 : Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (a) và (b)

Phương pháp: 
+ Tìm hai điểm chung phân biệt của hai mặt phẳng (a) và (b)
+ Đường thẳng đi qua hai điểm chung ấy là giao tuyến cần tìm 
Chú ý: Để tìm chung của (a) và (b) thường tìm 2 đường thẳng đồng phẳng lần lượt nằm trong hai mp giao điểm nếu có của hai đường thẳng này là điểm chung của hai mặt phẳng

Dạng 2: Xác định giao điểm của đường thẳng a và mặt phẳng (a)

Phương pháp: 
+ Tìm đường thẳng b nằm trong mặt phẳng (a)
+ Giao điểm của a và b là giao đt a và mặt phẳng (a)

Dạng 3: Chứng minh ba điểm thẳng hàng

Phương pháp: 
+ Chứng minh ba điểm đó cùng thuộc hai mp phân biệt
+ Khi đó ba điểm thuộc đường thẳng giao tuyến của hai mp

Dạng 4: Tìm thiết diện của hình chóp và mặt phẳng (a) 

Chú ý: Mặt phẳng (a) có thể chỉ cắt một số mặt của hình chóp
Cách 1: Xác định thiết diện bằng cách kéo dài các giao tuyến
Cách 2: Xác định thiết diện bằng cách vẽ giao tuyến phụ
[post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN


Phương pháp xác định giao điểm - giao tuyến - thiết diện trong không gian Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 21:51:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.