Phương pháp giải toán Min - Max và Bất đẳng thức - Đặng Thành Nam

Chương 1: Bất đẳng thức và các kỹ thuật cơ bản
Chủ đề 1. Kỹ thuật biến đổi tương đương
Chủ đề 2. Kỹ thuật minh phản chứng
Chủ đề 3. Kỹ thuật quy nạp toán học
Chủ đề 4. Kỹ thuật miền giá trị
Chủ đề 5. Kỹ thuật sử dụng nguyên lí Diricle
Chủ đề 6. Kỹ thuật tam thức bậc hai
Chủ đề 7. Kỹ thuật đánh giá bất đẳng thức tích phân
Chương 2: Bất đẳng thức và phương pháp tiếp cận
Chủ đề 1. Các kỹ thuật sử sụng bất đẳng thức AM-GM cơ bản
Chủ đề 2. Kỹ thuật ghép cặp trong chứng minh đẳng thức AM-GM
Chủ đề 3. Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức AM-GM dạng cộng mẫu số
Chủ đề 4. Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz
Chủ đề 5. Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz dạng phân thức
Chủ đề 6. Kỹ thuật tham số hóa
Chủ đề 7. Bất đẳng thức Holder và ứng dụng
Chủ đề 8. Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Chebyshev
Chủ đề 9. Bất đẳng thức Bernoulli và ứng dụng
Chương 3: Phương trình hàm số trong giải toán bất đẳng thức và cực trị

Chủ đề 1. Kỹ thuật sử dụng tính đơn điệu với bài toán cực trị và bất đẳng thức một biến số
Chủ đề 2. Kỹ thuật sử dụng tính đơn điệu cho bài toán cực trị và bất đẳng thức hai biến số
Chủ đề 3. Kỹ thuật sử dụng tính đơn điệu cho bài toán cực trị và bất đẳng thức ba biến số
Chủ đề 4. Kỹ thuật sử dụng tính thuần nhất
Chủ đề 5. Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức tiếp tuyến
Chủ đề 6. Kỹ thuật khảo sát hàm nhiều biến
Chủ đề 7. Kỹ thuật sử dụng tính chất của nhị thức bậc nhất và tam thức bậc hai
Chủ đề 8. Bất đẳng thức phụ đâng chú ý và áp dụng giải đề thi tuyển sinh
Chủ đề 9. Bài toán chọn lọc bất đẳng thức và cực trị ba biến
Chương 4: Số phương pháp chứng minh bất đẳng thức khác

Chủ đề 1. Kỹ thuật lượng giác hóa
Chủ đề 2. Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Schur
Chủ đề 3. Kỹ thuật dồn biến

[post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN

Phương pháp giải toán Min - Max và Bất đẳng thức - Đặng Thành Nam Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 13:26:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.