Đề thi HK2 môn Toán 12 trường Sơn Động - Bắc Giang năm học 2015 - 2016 có đáp án và thang điểm chi tiết. Đề thi gồm 6 câu hỏi, không chỉ giới hạn trong phần kiến thức HK2 mà toàn bộ chương trình Toán 12 nhằm chuẩn bị cho kì thi Quốc gia 2016 sắp tới. Nhìn chung đề không khó, có thể dễ dàng được 8 - 9 điểm, câu hệ phương trình logarit số 6 là câu dành cho học sinh khá giỏi với chỉ 1 điểm.

XEM TRỰC TUYẾN