[Khóa học] - Chiến thắng câu phân loại Bất đẳng thức - Đoàn Trí Dũng

Lưu ý: Khóa học này được Admin nhúng từ nguồn của người khác chia sẻ trên Youtube, không phải là sao chép. Mục đích Admin chia sẻ vì cộng đồng - những học sinh không có điều kiện học Online, không vì vụ lợi cho bản thân. Các video sẽ lập tức được gỡ bỏ nếu có phản hồi từ tác giả.

Toán Math Blog giới thiệu khóa học "Chiến thắng câu phân loại Bất đẳng thức" của thầy giáo Đoàn Trí Dũng.

Vui lòng nhấn chọn bài cần xem:

+ Bài 1. Biến đổi tương đương và kỹ thuật dồn biến

+ Bài 2. AM GM và kỹ thuật dồn biến

+ Bài 3. Cauchy Schwarz và kỹ thuật dồn biến

+ Bài 4. Cauchy Schwarz dạng phân thức

+ Bài 5. Kỹ thuật sử dụng điều kiện trong bất đẳng thức
[Khóa học] - Chiến thắng câu phân loại Bất đẳng thức - Đoàn Trí Dũng Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 19:04:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.