[Khóa học] - Chinh phục phương trình - bất phương trình - hệ phương trình - Đặng Việt Hùng

Lưu ý: Khóa học này được Admin nhúng từ nguồn của người khác chia sẻ trên Google Drive, không phải là sao chép. Mục đích Admin chia sẻ vì cộng đồng - những học sinh không có điều kiện học Online, không vì vụ lợi cho bản thân. Các video sẽ lập tức được gỡ bỏ nếu có phản hồi từ tác giả. 

Toán Math Blog giới thiệu khóa học "Chinh phục phương trình - bất phương trình - hệ phương trình" của thầy giáo Đặng Việt Hùng.

Các bạn xem khóa học trên Google Drive:  https://goo.gl/kgdZej

Tổng quan về khóa học:

+ Bài 1: Phương pháp đặt một ẩn giải phương trình
+ Bài 2: Phương pháp đặt hai ẩn giải phương trình
+ Bài 3: Phương pháp liên hợp giải phương trình
+ Bài 4: Phương pháp hàm số giải phương trình
+ Bài 5: Phương pháp đánh giá giải phương trình
+ Bài 6: Biện luận phương trình có tham số
+ Bài 7: Một số phương trình hay và khó

+ Bài 8: Hệ phương trình cơ bản
+ Bài 9: Phương pháp thế giải hệ phương trình - Phần 1
+ Bài 10: Phương pháp thế giải hệ phương trình - Phần 2
+ Bài 11: Phương pháp đặt ẩn phụ giải hệ phương trình
+ Bài 12: Phương pháp hàm số giải hệ phương trình - Phần 1
+ Bài 13: Phương pháp hàm số giải hệ phương trình - Phần 2
+ Bài 14: Một số bài hệ phương trình hay và khó

+ Bài 15: Bất phương trình - Phần 1
+ Bài 16: Bất phương trình - Phần 2


[Khóa học] - Chinh phục phương trình - bất phương trình - hệ phương trình - Đặng Việt Hùng Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 18:24:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.