Lưu ý: Khóa học này được Admin nhúng từ nguồn của người khác chia sẻ trên Google Drive, không phải là sao chép. Mục đích Admin chia sẻ vì cộng đồng - những học sinh không có điều kiện học Online, không vì vụ lợi cho bản thân. Các video sẽ lập tức được gỡ bỏ nếu có phản hồi từ tác giả. 

Toán Math Blog giới thiệu khóa học "Phương trình - bất phương trình - hệ phương trình" của thầy giáo Lê Anh Tuấn. 

Các bạn xem khóa học trên Google Drive: https://goo.gl/ZLyStc