Tài liệu Phương pháp hàm số trong giải toán phương trình, bất đẳng thức và min - max của các tác giả Lê Xuân Sơn và Lê Khánh Hưng. Đây là bản scan từ sách, tài liệu gồm 369 trang.

XEM TRỰC TUYẾN