Sáng tác phương trình và hệ phương trình - Nguyễn Tài Chung

Một số phương pháp sáng tác và giải các bài toán về phương trình - hệ phương trình
 • Xây dựng một số phương trình được giải bằng cách đưa về hệ.
 • Sử dụng công thức lượng giác để sáng tác các phương trình đa thức bậc cao.
 • Sử dụng các đồng nhất thức đại số có xuất sứ từ các hàm lượng giác hypebôlic để sáng tác các phương trình đa thức bậc cao.
 • Sáng tác một số phương trình đẳng cấp đối với hai biểu thức. 
 • Xây dựng phương trình từ các đẳng thức.
 • Xây dựng phương trình từ các hệ đối xứng loại II.
 • Xây dựng phương trình vô tỉ dựa vào tính đơn điệu của hàm số.
 • Xây dựng phương trình vô tỉ dựa vào các phương trình lượng giác.
 • Sử dụng căn bậc n của số phức để sáng tạo và giải hệ phương trình.
 • Sử dụng bất đẳng thức lượng giác trong tam giác để sáng tạo ra các phương trình lượng giác hai ẩn và xây dựng thuật giải.
 • Sử dụng hàm ngược để sáng tác một số phương trình, hệ phương phương trình.


XEM TRỰC TUYẾN

Sáng tác phương trình và hệ phương trình - Nguyễn Tài Chung Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 15:56:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.