Tài liệu tuyển tập 164 bài toán hệ - bất - phương trình trong các đề thi thử Quốc gia 2016 từ các trường và các sở GD và ĐT trên toàn quốc. Mỗi bài toán đều được giải chi tiết đến đáp số cuối cùng. Tài liệu gồm 92 trang.

XEM TRỰC TUYẾN