Tài liệu tuyển chọn các bài toán đặc sắc về hệ phương trình và hình học tọa độ phẳng Oxy được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Việt Hùng.

Tài liệu gồm 32 trang được chia làm 2 phần:
+ Phần 1 gồm 30 bài toán hệ phương trình.
+ Phần 2 gồm 22 bài toán hình học Oxy.


Tất cả các bài toán đều có lời giải chi tiết.

XEM TRỰC TUYẾN