Tài liệu 10 bài toán oxy trọng tâm cho kì thi THPT Quốc gia 2016 của tác giả Lê Văn Tuấn. Mỗi bài toán được chọn lọc là một dạng riêng, có phân tích hướng tư duy rõ ràng và đưa ra nhiều cách giải khác nhau. Tài liệu gồm 10 trang.

XEM TRỰC TUYẾN