Tuyển tập 29 bài toán hình lăng trụ xiên của tác giả Trần Đình Cư, mỗi bài toán đều có lời giải chi tiết. Tài liệu dài 18 trang.

XEM TRỰC TUYẾN