Tài liệu Soi kính lúp hình học phẳng Oxy được biên soạn bởi thầy Trần Văn Tài và thầy Hứa Lâm Phong. Tài liệu gồm:

+ 30 TÍNH CHẤT HÌNH PHẲNG THƯỜNG GẶP 
+ PHÂN DẠNG BÀI TOÁN HÌNH PHẲNG 
+ TRÍCH ĐỀ THI THỬ MỚI NHẤT 2016

XEM TRỰC TUYẾN