Tài liệu chinh phục bất đẳng thức trong kì thi Quốc gia của thầy Nguyễn Tiến Chinh trình bày 2 phương pháp chứng minh bất đẳng thức thường dùng:

1. Kỹ thuật đánh giá từng biến bằng hệ số bất định
2. Kỹ thuật chứng minh bất đẳng thức - tìm min - max bằng phương pháp tiếp tuyến


Mỗi phương pháp đều trình bày cơ sở lí thuyết và các ví dụ mẫu có phần giải chi tiết. Các bài giải có sự vận dụng máy tính Casio để định hướng và tăng tốc độ giải bài.
Tài liệu gồm 30 trang.


XEM TRỰC TUYẾN