[Khóa học] - Làm chủ phương trình - bất phương trình - Đặng Thành Nam

Lưu ý: Khóa học này được Admin nhúng từ nguồn của người khác chia sẻ trên Google Drive, không phải là sao chép. Mục đích Admin chia sẻ vì cộng đồng - những học sinh không có điều kiện học Online, không vì vụ lợi cho bản thân. Các video sẽ lập tức được gỡ bỏ nếu có phản hồi từ tác giả. 

Toán Math Blog giới thiệu khóa học Làm chủ phương trình - bất phương trình của thầy Đặng Thành Nam. 

Chương 1:
* Bài 1: PT - BPT vô tỉ cơ bản 1
* Bài 2: PT- BPT vô tỉ cơ bản 2
* Bài 3: PT- BPT vô tỉ cơ bản 3
* Bài 4: Một số biến dạng của PT - BPT vô tỉ cơ bản phần 1
* Bài 5: Một số biến dạng của PT - BPT vô tỉ cơ bản phần 2
* Bài 6: Ôn tập biến dạng PT - BPT vô tỉ cơ bản phần 1
* Bài 7: Ôn tập biến dạng PT - BPT vô tỉ cơ bản phần 2
* Bài 8: Biểu thức trong căn chứa hằng đẳng thức phần 1
* Bài 9: Biểu thức trong căn chứa hằng đẳng thức phần 2
* Bài 10: Phương trình chứa căn bậc 3 phần 1
* Bài 11: Phương trình chứa căn bậc 3 phần 2
Chương 2:
* Bài 1: Ẩn phụ với căn của nhị thức bậc nhất phần 1
* Bài 2: Ẩn phụ với căn của nhị thức bậc nhất phần 2
* Bài 3: Ẩn phụ tổng tích phần 1
* Bài 4: Ẩn phụ tổng tích phần 2
* Bài 5: Tính đẳng cấp của PT - BPT vô tỉ phần 1
* Bài 6: Tính đẳng cấp của PT - BPT vô tỉ phần 2
* Bài 7: Rèn luyện tính đẳng cấp của phương trình
Chương 3
* Bài 1: Tổng quan về phương pháp liên hợp
* Bài 2: Ghép liên hợp với số phần 1
* Bài 3: Ghép liên hợp với số phần 2
* Bài 4: Liên hợp với nghiệm kép
* Bài 5: Ghép liên hợp với nhị thức phần 1
* Bài 6: Ghép liên hợp với nhị thức phần 2
[Khóa học] - Làm chủ phương trình - bất phương trình - Đặng Thành Nam Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 21:45:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.