[Khóa học] - Thủ thuật giải toán bằng máy tính Casio - Bùi Thế Việt

Lưu ý: Khóa học này được Admin nhúng từ nguồn của người khác chia sẻ trên Google Drive, không phải là sao chép. Mục đích Admin chia sẻ vì cộng đồng - những học sinh không có điều kiện học Online, không vì vụ lợi cho bản thân. Các video sẽ lập tức được gỡ bỏ nếu có phản hồi từ tác giả.

Toán Math Blog giới thiệu khóa học Thủ thuật giải toán bằng máy tính Casio của bạn Bùi Thế Việt.

Click vào bài để xem

Bài 1:­ Các thủ thuật CASIO cơ bản
Bài 2: Thủ thuật CASIO khử căn thức
Bài 3:­ Thủ thuật CASIO giải PTVT một căn thức cơ bản
Bài 4: ­Thủ thuật CASIO giải PTVT một căn thức nâng cao
Bài 5: ­Thủ thuật CASIO giải PTVT nhiều căn thức cơ bản
Bài 6: ­Thủ thuật CASIO giải PTVT nhiều căn thức nâng cao
Bài 7:­ Thủ thuật CASIO giải PTVT căn bậc n
Bài 8:­ Thủ thuật giải PTVT nâng cao
Bài 9: Thủ thuật CASIO giải BPT nâng cao cơ bản
Bài 10: Thủ thuật CASIO giải BPT nâng cao
Bài 11: Thủ thuật CASIO giải HPT vô tỷ cơ bản
Bài 12: Thủ thuật CASIO giải HPT vô tỷ cơ bản
[Khóa học] - Thủ thuật giải toán bằng máy tính Casio - Bùi Thế Việt Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 23:36:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.