Video Tổng ôn tập phương trình và bất phương trình do thầy Nguyễn Tiến Chinh giảng dạy dài 1 giờ 43 phút 36 giây gồm 3 phần:

+ Phần 1: Khái quát lại các phương pháp giải quyết phương trình và bất phương trình: Liên hợp - Hàm số - Đánh giá - Tạo hằng đẳng thức - Truy ngược dấu ... 
+ Phần 2: Tư duy và xử lý các phương trình và bất phương trình khó. 
+ Phần 3: Xử lý bài toán chứa mẫu số.

Lưu ý: Video được nhúng từ nguồn của tác giả.

XEM TRỰC TUYẾN