Tuyển tập các bài toán hình học không gian được phân dạng theo khối hình. Tài liệu gồm 75 trang do thầy Châu Ngọc Hùng biên soạn.

XEM TRỰC TUYẾN