Tài liệu sáng kiến kinh nghiệm Bài toán cực trị hình học trong không gian của thầy Quách Đăng Thăng trình bày phương pháp về các bài toán cực trị hình học trong không gian như: Tìm điểm, tìm độ dài để thể tích đa diện, độ dài đoạn thẳng đạt lớn nhất, nhỏ nhất. Tài liệu gồm 20 trang.

XEM TRỰC TUYẾN