Đề cương học tập môn Toán lớp 10 - Lê Văn Đoàn (Tập 2)

Tài liệu Đề cương học tập môn Toán lớp 10 - Tập 2 của thầy giáo Lê Văn Đoàn gồm 240 trang, tóm tắt nội dung lý thuyết cơ bản và tuyển tập các bài tập chọn lọc cho mỗi dạng. Tài liệu bao gồm các nội dung:

PHẦN I – ĐẠI SỐ

CHƯƠNG IV – BẤT ĐẲNG THỨC & BẤT PHƯƠNG TRÌNH 
B – BẤT PHƯƠNG TRÌNH
I – Bất phương trình & Hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn
Dạng toán 1. Giải phương bất trình bậc nhất – Hai phương trình tương đương 
Dạng toán 2. Bất phương trình qui về bậc nhất – Hệ bất phương trình 
Dạng toán 3. Bất phương trình bậc nhất một ẩn chứa tham số 
II – Dấu của tam thức bậc hai & Bất phương trình bậc hai
Dạng toán 1. Xét dấu & Giải bất phương trình bậc hai
Dạng toán 2. Phương trình & Bất phương trình chứa căn, trị tuyệt đối 
Dạng toán 3. Bài toán chứa tham số trong phương trình & bất phương trình

CHƯƠNG V – GÓC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 
A – HỆ THỨC LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN 
B – CUNG LIÊN KẾT 
C – CÔNG THỨC CỘNG CUNG 
D – CÔNG THỨC NHÂN 
E – CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI

PHẦN II – HÌNH HỌC

CHƯƠNG III – PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG 
A – TỌA ĐỘ VÉCTƠ & TỌA ĐỘ ĐIỂM -
B – PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG 
Dạng toán 1. Lập phương trình đường thẳng & Bài toán liên quan 
Dạng toán 2. Các bài toán dựng tam giác – Sự tương giao – Khoảng cách – Góc
C – PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN 
D – PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELÍP 
E – PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG HYPERBOL
F – PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG PARABOL
G – BA ĐƯỜNG CONIC
H – ỨNG DỤNG TỌA ĐỘ GIẢI TOÁN ĐẠI SỐ & GIẢI TÍCH 

Xem thêm: Đề cương học tập môn Toán lớp 10 - Lê Văn Đoàn (Tập 1)

XEM TRỰC TUYẾN

Đề cương học tập môn Toán lớp 10 - Lê Văn Đoàn (Tập 2) Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 14:06:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.