Tài liệu phương trình, bất phương trình và hệ phương trình chứa tham số của tác giả Lê Bá Bảo gồm 50 trang. Tài liệu tóm tắt các dạng toán điển hình, các ví dụ mẫu có lời giải chi tiết và phần bài tập rèn luyện thêm.


Xem thêm:
Tìm điều kiện để Phương trình - Hệ phương trình có nghiệm - Đặng Thành Nam

XEM TRỰC TUYẾN