Tài liệu Sử dụng máy tính cầm tay trong tìm kiếm lời giải phương trình và bất phương trình của tác giả Mai Xuân Việt gồm 36 trang. 
Tài liệu ghi lại chi tiết quá trình bấm máy kèm theo hình ảnh hướng dẫn cụ thể.

Xem thêm:
Kĩ năng sử dụng máy tính Casio trong giải toán - Bùi Thế Việt
+ Phương pháp giải PT - Hệ PT - Bất PT bằng máy tính Casio - Đoàn Trí Dũng - Bùi Thế Việt

XEM TRỰC TUYẾN