Một vài lưu ý của thầy Nguyễn Đại Dương khi bắt đầu học về Bất Đẳng Thức:

Số 1: Biết và vận dụng được 2 bất đẳng thức chính là bất đẳng thức AM-GM (Cauchy) và bất đẳng thức Cauchy-Schwarz (Bunyakovski-Cauchy-Schwarz).
Số 2: Nắm rõ điểm rơi là gì? Sử dụng các đánh giá tương ứng để đảm bảo điểm rơi như thế nào?
Số 3: Biết và vận dụng được các đánh giá thường gặp nhất, các bất đẳng thức phụ quen thuộc.
Số 4: Rèn luyện thường xuyên để quen tay, tạo sự nhạy bén, xử lí tốc độ cao và trình bày rõ ràng chi tiết.

Xem thêm: 
Chuyên đề bất đẳng thức - Nguyễn Tất Thu
Kĩ thuật sử dụng bất đẳng thức Cô-si - Nguyễn Cao Cường

XEM TRỰC TUYẾN