12 phương pháp chứng minh bất đẳng thức - Lớp 10 chuyên Toán Quảng Bình (2012 - 2015)

Trong đề tài nghiên cứu khoa học này, tập thể lớp 10 Toán trường THPT Chuyên Quảng Bình xin trình bày một số vấn đề về bất đẳng thức, một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức. Đề tài gồm các bài viết của các nhóm tác giả được trình bày dưới dạng các chuyên đề.

1. BẤT ĐẲNG THỨC AM-GM VÀ ỨNG DỤNG
2. BẤT ĐẲNG THỨC MINKOWSKI VÀ ỨNG DỤNG
3. BẤT ĐẲNG THỨC HOLDER VÀ ỨNG DỤNG
4. BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY-SCHWARZ
5. BẤT ĐẲNG THỨC CHEBYSHEV
6. BẤT ĐẲNG THỨC MUIRHEAD 
7. PHƯƠNG PHÁP PQR
8. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TỔNG BÌNH PHƯƠNG S.O.S
9. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP S.O.S TRONG CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC
10. PHƯƠNG PHÁP DỒN BIẾN
11. SỬ DỤNG TIẾP TUYẾN TRONG VIỆC CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC 
12.PHƯƠNG PHÁP NHÂN TỬ LAGRANGE

Xem thêm: 
Tuyển tập các định lí và cách chứng minh bất đẳng thức - Nguyễn Ngọc Tiến
Các phương pháp chứng minh bất đẳng thức - Trần Sĩ Tùng
[post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN


12 phương pháp chứng minh bất đẳng thức - Lớp 10 chuyên Toán Quảng Bình (2012 - 2015) Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 17:44:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.