359 bài toán khảo sát hàm số và các vấn đề liên quan - Trần Quốc Nghĩa

Tài liệu 359 bài toán khảo sát hàm số và các vấn đề liên quan của thầy giáo Trần Quốc Nghĩa gồm 64 trang.
Các nội dung có trong tài liệu:

Vấn đề 1. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA HAI ĐƯỜNG
 I. Hàm đa thức bậc ba
II. Hàm đa thức bậc bốn
III. Hàm nhất biến
 IV. Hàm hữu tỉ 
Vấn đề 2. BÀI TOÁN TIẾP XÚC
I. Hàm đa thức bậc ba  
II. Hàm đa thức bậc bốn
III. Hàm nhất biến 
IV. Hàm hữu tỉ
Vấn đề 3. TẬP HỢP ĐIỂM 
Vấn đề 4. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ 
Vấn đề 5. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
I. Cực trị của hàm hữu tỉ 
II. Cực trị của hàm bậc ba 
III. Cực trị của hàm bậc bốn 
IV. Cực trị của hàm khác 
Vấn đề 6. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT
Vấn đề 7. HỌ ĐƯỜNG (CM) QUA ĐIỂM CỐ ĐỊNH
Vấn đề 8. SỬ DỤNG ĐỒ THỊ 
Vấn đề 9. BÀI TOÁN ĐỐI XỨNG 
Vấn đề 10. BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH – GÓC – TIỆM CẬN 
Vấn đề 11. ĐIỂM CÓ TỌA ĐỘ LÀ SỐ NGUYÊN  

Xem thêm:
Chuyên đề khảo sát hàm số - Nguyễn Phú Khánh
Chuyên đề khảo sát hàm số - Trung tâm LLĐH Vĩnh Viễn[post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN


359 bài toán khảo sát hàm số và các vấn đề liên quan - Trần Quốc Nghĩa Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 20:54:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.