Tài liệu Phân dạng các bài toán bất đẳng thức và min - max của thầy giáo Mẫn Ngọc Quang gồm 160 trang là tuyển tập các bài toán bất đẳng thức và min - max đặc sắc được phân thành 13 dạng khác nhau dựa theo phương pháp giải.

Xem thêm: 
Phương pháp giải toán Min - Max và Bất đẳng thức - Đặng Thành Nam
Chuyên đề bất đẳng thức - Nguyễn Tất Thu

XEM TRỰC TUYẾN