Tài liệu phân dạng các bài toán tích phân của thầy giáo Phạm Minh Tứ gồm 42 trang. Các bài toán tích phân được phân loại theo phương pháp giải, các ví dụ mẫu và bài tập đều có lời giải chi tiết.

Xem thêm:
+ Chuyên đề Tích phân - Đặng Thành Nam
+ 10 dạng tích phân thường gặp trong đề thi Quốc gia - Nguyễn Thanh Tùng

XEM TRỰC TUYẾN