Cuốn sách 450 bài tập trắc nghiệm và tự luận Tích phân của 2 tác giả Nguyễn Thanh Vân và Trần Minh Quang gồm 176 trang.

Xem thêm:
Giải toán tích phân bằng nhiều cách - Nguyễn Thành Long
+ 10 dạng tích phân thường gặp trong đề thi Quốc gia - Nguyễn Thanh Tùng

XEM TRỰC TUYẾN