Cuốn sách gồm 191 trang với cấu trúc gồm 3 phần:

+ Tóm tắt lý thuyết
+ 200 bài tập tự luận
+ 375 câu trắc nghiệm

Xem thêm: 
Phương pháp trắc nghiệm hình học giải tích mặt phẳng và không gian - Mộng Hy, Thế Cấp
595 bài tập tự luận và trắc nghiệm Giải tích 12 - Phạm Trọng Thư

XEM TRỰC TUYẾN