Cuốn sách Bài tập và câu hỏi trắc nghiệm đại số tổ hợp của 3 tác giả Nguyễn Văn Nhân, Phạm Hồng Danh và Trần Minh Quang gồm 142 trang.

Xem thêm:
+ Câu tổ hợp - xác suất cần học những gì? - Lê Minh Cường
+ Chọn lọc bài toán xác suất trong các đề thi thử 2016 - Ngô Quang Nghiệp - Trần Văn Tài

XEM TRỰC TUYẾN