Các dạng bài tập trắc nghiệm hình học không gian - Trần Duy Thúc

Tài liệu Các dạng bài tập trắc nghiệm hình học không gian của thầy giáo Trần Duy Thúc gồm 53 trang, được chia thành 5 phần:

Phần 1. Các bài toán về thể tích khối chóp.
Phần 2. Các bài toán về thể tích khối lăng trụ.
Phần 3. Các bài toán về khoảng cách.
Phần 4. Các bài toán khác.
Phần 5. Các bài toán tổng hợp.

Xem thêm: 
350 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hình học không gian - Nhóm Toán
225 bài toán hình học không gian trong các đề thi thử 2016 - Trần Văn Tài
+ Các dạng bài tập trắc nghiệm về hàm số và các bài toán liên quan - Trần Duy Thúc[post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN


Các dạng bài tập trắc nghiệm hình học không gian - Trần Duy Thúc Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 23:37:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.