Các dạng bài tập trắc nghiệm về hàm số và các bài toán liên quan - Trần Duy Thúc

Tài liệu Các dạng bài tập trắc nghiệm về hàm số và các bài toán liên quan của thầy giáo Trần Duy Thúc gồm 44 trang, được chia thành 7 phần:

+ Phần 1. Các bài toán liên quan đến tính tăng đến tính tăng giảm của hàm số.
+ Phần 2. Các bài toán liên quan đến cực trị của hàm số.
+ Phần 3. Các bài toán về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.
+ Phần 4. Các bài toán về tiếp tuyến với đồ thị của hàm số.
+ Phần 5. Các bài toán sự tương giao.
+ Phần 6. Một số bài toán khác.
+ Phần 7. Bài tập tổng hợp.
+ Phần 8. Hướng dẫn và đáp số.

Xem thêm:
+ Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan - Nguyễn Thanh Tùng
+ 359 bài toán khảo sát hàm số và các vấn đề liên quan - Trần Quốc Nghĩa

[post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN


Các dạng bài tập trắc nghiệm về hàm số và các bài toán liên quan - Trần Duy Thúc Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 06:30:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.