Cuốn sách gồm 352 trang với 11 chủ đề:

+ Chủ đề 1: Hàm số
+ Chủ đề 2: Dãy số
+ Chủ đề 3: Phương trình và hệ phương trình
+ Chủ đề 4: Phương trình lượng giác
+ Chủ đề 5: Đa thức
+ Chủ đề 6: Lãi suất ngân hàng và bài toán tăng trưởng
+ Chủ đề 7: Bài toán nguồn gốc thực tiễn 
+ Chủ đề 8: Số học
+ Chủ đề 9: Hình học phẳng
+ Chủ đề 10: Hình học không gian
+ Chủ đề 11: Ứng dụng MTCT tìm tòi lời giải sáng tạo

Xem thêm: 
Thủ thuật giải trắc nghiệm lượng giác bằng máy tính Casio - Nguyễn Tiến Chinh
Thủ thuật casio tìm hệ số trong khai triển nhị thức Newton - Bùi Thế Việt

XEM TRỰC TUYẾN