Đề thi minh họa đánh giá năng lực 2017 môn Toán do thầy Đặng Việt Hùng và Vương Thanh Bình biên soạn gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm. Đề thi và đáp án gồm 5 trang. 

XEM TRỰC TUYẾN