Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán lần 1 do thầy Trần Công Diêu biên soạn gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm. 

Đề thi gồm:
- 30 câu có mức độ cơ bản dành cho học sinh trung bình.
- 10 câu có mức độ dành cho học sinh khá.
- 5 câu có mức độ dành cho học sinh giỏi.
- 5 câu có mức độ dành cho học sinh xuất sắc.

Cơ cấu kiến thức trong đề phân bố như sau:
- Kiến thức trong chương trình lớp 10:10%
- Kiến thức trong chương trình lớp 11: 20%
- Kiến thức trong chương trình lớp 12:70%.


XEM TRỰC TUYẾN