Cuốn sách Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm Toán 12 của 2 tác giả Ngô Long Hậu và Mai Trường Giáo gồm 256 trang.

Xem thêm: 
595 bài tập tự luận và trắc nghiệm Giải tích 12 - Phạm Trọng Thư

XEM TRỰC TUYẾN