Cuốn sách Phương pháp trắc nghiệm hình học giải tích mặt phẳng và không gian của 2 tác giả Nguyễn Mộng Hy và Đậu Thế Cấp gồm 247 trang.

Xem thêm: 
Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm Toán 12 - Long Hậu, Trường Giáo
595 bài tập tự luận và trắc nghiệm Giải tích 12 - Phạm Trọng Thư

XEM TRỰC TUYẾN