420 câu trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian - Trần Duy Thúc

Tài liệu 420 câu trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian của thầy Trần Duy Thúc gồm 77 trang. Tài liệu được chia thành 5 phần: 

+ Phần 1: Các bài toán về tọa độ điểm và vector.
+ Phần 2: Các bài toán về viết phương trình mặt phẳng.
+ Phần 3: Các bài toán về viết phương trình mặt cầu.
+ Phần 4: Các bài toán về viết phương trình đường thẳng.
+ Phần 5: Các bài toán vị trí tương đối.
+ Phần 6: Các bài toán tổng hợp.

Xem thêm: 
+ 650 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian - Nhóm Toán
Phương pháp trắc nghiệm hình học giải tích mặt phẳng và không gian - Mộng Hy, Thế Cấp[post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN420 câu trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian - Trần Duy Thúc Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 15:51:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.