Tài liệu 50 câu trắc nghiệm về hàm số mũ và logarit do thầy Trần Thanh Minh biên soạn gồm 5 trang, có đáp án.

Xem thêm:
600 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hàm số Mũ và Logarit - Nhóm Toán
Các phương pháp giải PT - BPT - HPT Mũ và Logarit - Nguyễn Trung Kiên

XEM TRỰC TUYẾN