Tài liệu 88 câu trắc nghiệm thể tích khối đa diện và mặt tròn xoay do thầy Nguyễn Tất Thu biên soạn gồm 13 trang.

Xem thêm: 
Các dạng bài tập trắc nghiệm hình học không gian - Trần Duy Thúc
350 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hình học không gian - Nhóm Toán

XEM TRỰC TUYẾN