PHẦN 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN

+ BÀI HỌC 1: HAI QUY TẮC ĐẾM
+ BÀI HỌC 2: HOÁN VỊ
+ BÀI HỌC 3: CHỈNH HỢP
+ BÀI HỌC 4: TỔ HỢP

PHẦN 2: CÁC DẠNG TOÁN ÔN THI THPT QUỐC GIA

+ Dạng 1: CÁC BÀI TOÁN CHỌN VẬT - CHỌN NGƯỜI
+ Dạng 2: CÁC BÀI TOÁN LẬP SỐ - CHỌN SỐ
+ Dạng 3: CÁC BÀI TOÁN ĐẾM TRONG HÌNH HỌC
Dạng 4: CÁC BÀI TOÁN VỀ PHÂN CHIA TẬP HỢP

Xem thêm:
+ Câu tổ hợp - xác suất cần học những gì? - Lê Minh Cường
150 bài toán nhị thức Newton và xác suất - Lê Văn Đoàn

XEM TRỰC TUYẾN